Tasarım

Tasarım Nedir?

Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tek tek veya aynı gruba giren tasarımlar çoklu dosyalarda başvurusu yapılabilir.

Tasarım Müracaatı

 • Tasarım Olma Kriterleri
  • Yenilik: Bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış, kullanılmamış olması
  • Ayırt edicilik kriteri: Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması olarak ifade edilir.

 • Tasarım Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
  • Sözleşme (Tarafımızca hazırlanmaktadır)
  • Vekâletname (Tarafımızca hazırlanacaktır)
  • Tasarım Talep Beyanı
  • Tarifname
  • 8×8 ebadında 2 adet ürünün 3 boyutlu çekilmiş resmi

 • Tasarım İle İlgili Tarafımızca Verilen Hizmetler
  • Tasarım tescil başvurusu
  • Yenileme
  • Adres değişikliği
  • Nevi değişikliği
  • Unvan değişikliği
  • Devir
  • Lisans
  • Veraset intikal
  • Suret çıkarma
  • Menşe memleket vesika başvurusu
  • Tasarımlarınızın tescil edilmesi, izleme yapılması,v.b. konularda sizlere hizmet vermek için 16 yıllık tecrübemiz ile Mert Patent olarak yanınızdayız.

Tasarım İzleme ve Size Sağladığı Faydalar

Tasarım İzleme; Türk Patent tarafından yayınlanan aylık bültenlerin taranması, tespit edilen benzerlerin tarafınıza bildirilmesi, talimatınız halinde benzer tasarımlara itirazın yapılmasıdır. Mert Patent olarak; emek ve maliyet harcayarak tescil ettirdiğiniz tasarımlarınız ile Pazar payınızı arttırma aşamasında sektörünüz ile ilgili rakiplerinizi ve tasarımları izlemenizi öneriyoruz.

 • Tasarım henüz tescil edilmeden daha bülten aşamasındaki başvuruya itiraz hakkı sağlar ve tescilden sonraki iptal masrafları yükünden sizi kurtarır,
 • Tasarım İzleme ile benzer tasarımlar daha hızlı ve kolay tespit edilir,
 • Tasarım İzleme size sektörünüzdeki yeni trendler hakkında bilgi vermiş olur

Bu sebeplerledir ki; Mert Patent olarak; emek ve maliyet harcayarak tescil ettirdiğiniz tasarımlarınız ile pazar payınızı arttırma aşamasında sektörünüz ile ilgili rakiplerinizi / diğer tasarımları izlemenizi öneriyoruz ve bu konuda size yardımcı oluyoruz.