Patent/Faydalı Model

Patent / Faydalı Model Nedir?

Teknik bir probleme teknik bir çözüm getiren yeni bir ürün, yeni bir usul ya da bir ürün veya bir işlemin yeni bir yöntemle yapılması patent kapsamında iken, teknik bir probleme teknik bir çözüm getiren yeni bir ürün ya da bilinen bir üründe yapılan geliştirmeler faydalı model kapsamına girmektedir.

Patent Alınabilmesi İçin

  • Buluşun yeni olması
  • Sanayiye uygulanabilmesi
  • Tekniğin bilinen durumunu aşması kriterlerine uygun olması gerekir

Faydalı Model Alınabilmesi İçin

  • Yenilik
  • Sanayiye uygulanabilirlik kriterlerini sağlaması gerekmektedir
*Faydalı model belgesi patent belgesi ile aynı hakkı sağlamaktadır.

Patent/Faydalı Model Koruma Süreleri

İncelenerek verilen patentler 20 yıl süre ile koruma sağlarken, faydalı modeller 10 yıl süre ile koruma sağlamaktadırlar.